Terug

12 sep. 2023

Nieuwe functies voor de ISOBUS-bedieningsterminal AmaTron 4

Mediapakket downloaden

5 softwarefuncties voor nieuwe mogelijkheden in Precision Farming

Nieuwe functies voor de ISOBUS-bedieningsterminal AmaTron 4

De door AMAZONE zelf ontwikkelde ISOBUS-bedieningsterminal AmaTron 4 dient voor monitoring en bediening van ISOBUS-machines van AMAZONE, maar ook die van andere fabrikanten. De AmaTron 4 scoort sinds de marktintroductie in 2018 vooral door zijn praktijkgerichte en overzichtelijke menustructuur, die de gebruiker op ieder moment een comfortabele en intuïtieve bediening biedt. Bijzonder zijn de speciale softwarefuncties van de AmaTron 4. Bij AMAZONE staat ’meer dan ISOBUS' voor speciale terminal- en machinefuncties die de gebruiker extra voordelen bieden op het gebied van precisielandbouw. Bekende functies met unieke eigenschappen zijn daarbij het kopakkermanagement HeadlandControl en het paraboolvormige schakelpatroon met een AMAZONE ZA-TS-kunstmeststrooier of het automatische vooraf zakken van de spuitboom met een AMAZONE-veldspuit, die mogelijk zijn in combinatie met de AmaTron 4 als ISOBUS-bedieningsterminal. De nieuwste software van de AmaTron 4 biedt nu nog meer extra functies in combinatie met veldspuiten, zaaimachines en kunstmeststrooiers van AMAZONE en voor datamanagement.

Verwerking van Spot-applicatiekaarten - AmaSelect spot 

Comfortabel afwerken van een spot-applicatiekaart.
Comfortabel afwerken van een spot-applicatiekaart. Naast de machinebediening in AmaTron 4 heeft de bestuurder voortdurend zicht op de spot-kaart in de app AmaTron Twin

Onkruid verspreidt zich onregelmatig over het oppervlak en komt vaak voor in opeenhopingen en stroken. AMAZONE biedt met de individuele spuitdopschakeling AmaSelect al sinds 2019 de mogelijkheid van plaatsspecifieke onkruidbehandeling op basis van zeer nauwkeurige spotapplicatiekaarten. Via een serviceprovider wordt eerst het te behandelen oppervlak met de onkruidverdeling geregistreerd en verwerkt tot een spotapplicatiekaart. In de tweede stap worden de onkruidplekken in het perceel behandeld. 

Met de AmaTron 4 kunnen deze kaarten met individuele of meervoudige punten nu comfortabel via het importmenu in de terminal worden geladen. Bij de rit over het perceel worden de spuitdoppen met AmaSelect spot alleen geopend bij de ingetekende punten op de applicatiekaart, zodat alleen het vooraf geanalyseerde onkruid wordt behandeld. Daardoor is een zeer nauwkeurige spotapplicatie van het onkruid mogelijk en kan afhankelijk van het onkruid een besparing tot wel 80% op gewasbeschermingsmiddelen worden behaald. Zo wordt het milieu ontzien en wordt de vorming van resistentie voorkomen dankzij spotapplicaties op kleine oppervlakken met een concentratie van 100% van het gewasbeschermingsmiddel. Het gebruik wordt voor de bestuurder bijzonder comfortabel met de AmaTron Twin-app voor de AmaTron 4. Daarmee heeft de bestuurder op ieder moment overzicht over zowel de bediening van de machine als de kaarten met de spotoppervlakken.

Uiterste precisie vooraf met DirectInject

Het systeem DirectInject van AMAZONE maakt tijdens de applicatie een toevoer van gewasbeschermingsmiddelen naar behoefte mogelijk, om specifieke producten en additieven alleen in bepaalde gedeelten of op afzonderlijke oppervlakken aan te brengen. Met DirectInject kunt u individueel inspelen op de behoefte van het gewas op het perceel en kunt u met de veldspuit besparen op gewasbeschermingsmiddelen en extra ritten. Bekende bijzonderheden van dit systeem zijn de volledige integratie in het spuitvloeistofcircuit en de ISOBUS-bediening van de veldspuit, alsmede de bijzonder korte reactietijd. 

Met DirectInject en toepassing van applicatiekaarten zijn opeenhopingen van onkruid op het perceel te behandelen.
Met DirectInject en toepassing van applicatiekaarten zijn opeenhopingen van onkruid individueel en nauwkeurig op het perceel te behandelen.

Nieuw is de mogelijkheid om het extra middel met applicatiekaarten vooraf uiterst precies te doseren. Zowel het middel in de hoofdtank als het middel van de directe injectie kan automatisch in de gewenste spuithoeveelheid worden gereguleerd. Het DirectInject-middel wordt vóór aankomst op de betreffende locatie voorgedoseerd en is onmiddellijk beschikbaar wanneer de bedoelde zone wordt bereikt. Voor zo'n betrouwbare instelling vooraf wordt de routefunctie van GPS-ScenarioControl gebruikt, die een aanvullende functie voor de AmaTron 4 vormt in combinatie met de AmaTron Twin-app. De rijroute is in het scenario opgeslagen en het is bekend welk oppervlak al is behandeld, zodat duidelijk is in welke applicatiezones vervolgens gereden moet worden. Daardoor zijn optimale, heel lokale behandelingen met een zeer hoge nauwkeurigheid mogelijk. 

De reactietijd wordt bij het gebruik van applicatiekaarten automatisch berekend
De reactietijd wordt bij het gebruik van applicatiekaarten automatisch berekend en het DirectInject-middel wordt uiterst nauwkeurig gedoseerd op basis van het reeds bewerkte oppervlak en de routefunctie van GPS-ScenarioControl.

MultiMap – plaatsspecifiek uitbrengen voor ieder medium

Er kan plaatsspecifiek rekening worden gehouden met bodemverschillen
Er kan plaatsspecifiek rekening worden gehouden met bodemverschillen, zodat potentiële opbrengsten optimaal worden gerealiseerd.

In het bijzonder bij zaad is het uitbrengen van meerdere producten al lang geen uitzondering meer. Wanneer meerdere tanks worden toegepast, kan tijdens één rit niet alleen zaadgoed maar tegelijk ook kunstmest, microgranulaat, een secundair zaad of onderzaad worden uitgebracht. Omdat de bodemomstandigheden, de beschikbaarheid van water en daarmee ook de potentiële opbrengst binnen een perceel sterk kunnen variëren, is het zinvol om zowel de hoeveelheden zaad als kunstmest aan deze omstandigheden aan te passen. 

Met de AmaTron 4 kunnen maximaal 4 applicatiekaarten tegelijk worden verwerkt.
Met de AmaTron 4 kunnen maximaal 4 applicatiekaarten tegelijk worden verwerkt. Daardoor kunnen hoeveelheden zaad en kunstmest en de schaardruk plaatsspecifiek worden aangepast.

De functie MultiMap maakt deel uit van de AmaTron 4-terminal licentie GPS-Maps&Doc en biedt de mogelijkheid om producten onafhankelijk van elkaar door middel van applicatiekaarten te reguleren en daarmee plaatsspecifiek uit te brengen. Naast de plaatsspecifieke hoeveelheden zaden en kunstmest kan ook de kouterdruk afhankelijk van de bodemkwaliteit met applicatiekaarten worden ingesteld. Wisselende bodemomstandigheden worden gecompenseerd, zodat een gelijkmatige aflegging van het zaadgoed wordt verkregen. Met de AmaTron 4 kunnen tot 4 applicatiekaarten tegelijk worden bewerkt. Niets houdt een aan de locatie aangepast bewerking dus nog tegen. 

GPS-ScenarioControl voor automatisering van telkens terugkerende werkstappen

GPS-ScenarioControl wordt in combinatie met de ISOBUS-bedieningsterminal AmaTron 4 en de app AmaTron Twin gebruikt.
GPS-ScenarioControl wordt in combinatie met de ISOBUS-bedieningsterminal AmaTron 4 en de app AmaTron Twin gebruikt.

Bij het strooien van kunstmest wordt de chauffeur met verschillende taken geconfronteerd. Deze taken worden meestal van de ene kunstmesttoediening naar de andere en jaar na jaar op het perceel herhaald. Enerzijds gaat het dan om rijden en keren op het perceel, anderzijds om activering en deactivering en de keuze van de juiste grensstrooimodi en HeadlandControl. Dit zijn werkstappen die vooral ongeoefende bestuurders of onbekenden telkens weer voor keuzes plaatsen en waarbij zich vaak fouten voordoen. 

Met GPS-ScenarioControl worden de rijroute en de grensstrooimodi eenmalig op basis van coördinaten geregistreerd en bij herhaalde toepassingen automatisch afgehandeld. Zo ondersteunen ze de bestuurder. GPS ScenarioControl is in de extra toepassing voor de ISOBUS-bedieningsterminal AmaTron 4 en kan via de display-uitbreiding AmaTron Twin worden weergegeven en bediend. In de AmaTron Twin-app wordt de rijroute overzichtelijk voor de bestuurder weergegeven en bij het passeren van een schakelpunt wordt automatisch het opgeslagen grensstrooiproces geactiveerd of gedeactiveerd. Zo wordt een foutloze bemesting volgens wettelijke normen verzekerd en wordt het werk vergemakkelijkt.

Veld met volledige rijroute en opgeslagen scenario's met georeferenties.
Veld met volledige rijroute en opgeslagen scenario's met georeferenties. Achter ieder schakelpunt zijn de grensstrooimodi opgeslagen die bij het rijden op het perceel automatisch worden geactiveerd en gedeactiveerd

Wij hebben uw toestemming nodig

Deze inhoud wordt geleverd door een externe server. Als u de inhoud accepteert, zullen persoonsgegevens worden verwerkt en cookies worden geplaatst.

De routefunctie is bovendien niet beperkt tot bemesting, maar kan worden gebruikt met ieder willekeurig aanbouwwerktuig. Zo kan een eenmaal in het scenario opgeslagen rijroute bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor het uitbrengen van gewasbeschermingsmiddelen. Telkens opnieuw wordt dezelfde route op het perceel gereden, zodat platrijden van gewassen door een verkeerde bocht in rijsporen wordt voorkomen. In combinatie met het gebruik van applicatiekaarten maakt de routefunctie een bijzonder nauwkeurige dosering van extra middel mogelijk.

Opdrachtgegevens van de AmaTron 4 delen via de Smartphone

De bestuurder ontvangt van de bedrijfsleider direct op zijn Smartphone nieuwe opdrachtgegevens via een berichtenservice.
De bestuurder ontvangt van de bedrijfsleider direct op zijn Smartphone nieuwe opdrachtgegevens via een berichtenservice.

Als u met opdrachtgegevens op de AmaTron 4 wilt werken om bijvoorbeeld een plaatsspecifieke applicatie uit te voeren, zijn deze verspreidingsgegevens op verschillende manieren in de terminal te importeren en na uitvoering van de taken te exporteren voor documentatie. De conventionele manier is gebruik van een USB-stick, die in de AmaTron 4 wordt gestoken zodat de opdrachtgegevens kunnen worden uitgewisseld. De AmaTron 4 kan opdrachtgegevens zowel in een ISO-XML-formaat als een shape-formaat verwerken. Voor documentatie kan een ISO-XML-TaskSet worden geëxporteerd of eenvoudig en comfortabel een PDF-export van de verrichte taken worden vervaardigd die op de USB-stick wordt opgeslagen. Met de computer kan dit PDF-bestand worden ingekeken en worden opgeslagen of afgedrukt. Om de gegevensuitwisseling te vergemakkelijken en de noodzaak van een USB-stick te vermijden, kan ook de Agrirouter als interface voor gegevensuitwisseling worden gebruikt en kunnen met de app AMAZONE myAmaRouter opdrachtgegevens online met de AmaTron 4 worden uitgewisseld. 

De bestuurder verzendt de opdracht naar de app myAmaRouter en ontvangt automatisch een importverzoek in AmaTron 4.
De bestuurder verzendt de opdracht naar de app myAmaRouter en ontvangt bij een bestaande WLAN-verbinding automatisch een importverzoek in AmaTron 4.
De bestuurder kan de uitgevoerde opdracht via een berichtenservice naar de bedrijfsleider sturen.
De bestuurder kan de uitgevoerde opdracht vanuit de terminal exporteren en voor documentatie via een berichtenservice naar de bedrijfsleider sturen.

AMAZONE heeft de gegevensuitwisseling met de AmaTron 4 nu nog verder vergemakkelijkt, zodat opdrachtgegevens eenvoudig en comfortabel met een Smartphone naar de AmaTron 4 kunnen worden verzonden en net zo van de AmaTron 4 kunnen worden opgevraagd. Deze deelfunctie is bekend van Smartphone gebruik en is nu mogelijk met de app myAmaRouter. Verbinding met een Agrirouter is hiervoor niet vereist, maar wel mogelijk. Zowel ISO-XML- als shape-bestanden kunnen via e-mail en gebruikelijke berichtenservice worden gedeeld en direct naar de AmaTron 4 worden overgedragen. Net zo kunnen met deze functie uitgevoerde opdrachten die in de AmaTron 4 zijn opgeslagen in een ISO-XML- of PDF-formaat vanuit de terminal worden geëxporteerd en naar wens met een Smartphone worden gedeeld. Dat maakt gegevensuitwisseling nog makkelijker en biedt grote flexibiliteit tussen de kaartenmaker (bijv. de bedrijfsleider) en de bestuurder. 

Bulb_hnien_Version1-kl-3_rechts

  • ISOBUS-bedieningsterminal AmaTron 4 biedt 5 innovatieve extra functies voor precisielandbouw 
  • Comfortabele en nauwkeurige, plaatsspecifieke bewerking tot op het niveau van individuele planten 
  • Vergemakkelijking van werkzaamheden en flexibiliteit door vereenvoudigd digitaal datamanagement en automatische schakelprocessen 
  • Geoptimaliseerde en hulpbronbesparende inzet van bedrijfsmiddelen