Terug

12 sep. 2023

FertiSpot voor de precisiezaaimachine Precea

Mediapakket downloaden

Nauwkeurige kunstmesttoediening:
Nu ook gesynchroniseerd tussen zaden en voor alle Precea-producttypen

Precea 6000-2FCC met de FertiSpot doseereenheid voor geportioneerde kunstmesttoediening.
Precea 6000-2FCC met de FertiSpot doseereenheid voor geportioneerde kunstmesttoediening. De kunstmest bereikt vanuit de fronttank FTender 2200 via de kunstmestleiding de achterkant van de machine en wordt daar geportioneerd.

Het systeem FertiSpot zorgt voor nauwkeurige toediening van de hoeveelheid kunstmest onder de zaadkorrel. Vanwege wettelijke eisen om de toegestane hoeveelheid kunstmest te verminderen, is de uitdaging om meststoffen steeds efficiënter te gebruiken. Dit heeft AMAZONE ertoe gebracht om het systeem FertiSpot voortdurend verder te ontwikkelen. Bij de introductie op de Agritechnica 2023 toont AMAZONE FertiSpot met de extra optie de meststofporties gesynchroniseerd tussen de zaden te plaatsen.

2019 presenteerde AMAZONE het systeem FertiSpot met plaatsing van de meststof onder de plant. Het systeem maakt zo efficiënt mogelijk gebruik van kunstmest, vooral bij het zaaien van maïs. Vanwege de uitbreiding van precisie zaaien in andere culturen, heeft AMAZONE ook het systeem FertiSpot verder ontwikkeld. Met de nieuwe ontwikkeling, waarbij de meststofportie ook gesynchroniseerd tussen de zaden wordt geplaatst, maakt het systeem hoge meststofconcentraties mogelijk met gelijktijdige bescherming tegen verbranding van kwetsbare gewassen. Dit biedt vooral voordelen bij gewassen zoals de suikerbiet. Vooral onder zeer droge grondomstandigheden biedt de toepassing tussen de zaden een voordeel voor alle gewassen. Als men de meststof te dicht bij de zaden plaatst, ontneemt dit de planten het nodige vocht, waardoor de zaad kunnen uitdrogen of onvoldoende water krijgen.

Opbouw van FertiSpot met gegranuleerde meststof

Systeemopbouw FertiSpot – Totaal

Systeemopbouw FertiSpot – Totaal

 1. Kunstmesttank: Opslag voor bemesting onder blad
 2. Doseereenheid: Dosering van de meststof
 3. Portioneerder: Portionering van de meststof
 4. Kunstmestkouter: Inwerken in de grond

Een precisiezaaimachine Precea met FertiSpot voor granulaatvormige meststof beschikt net als een klassieke precisiezaaimachine over een kunstmesttank met kunstmestdosering. De dosering regelt de gewenste toedieningshoeveelheid per hectare. Deze kan ook via applicatiekaarten variabel worden toegepast. In combinatie met een individuele rijenschakeling voor de meststof kan deze via Section Control op gerende akkers en op de schuine kopakker per rij worden uitgeschakeld.

FertiSpot meststof onder plant
FertiSpot meststof onder plant

FertiSpot meststof tussen plant
FertiSpot meststof tussen plant

 
Vanuit de kunstmestdoseerinrichting bereikt de minerale meststof dan de FertiSpot portioneerder. De continue stroom meststoffen, die de portioneerder binnenkomt, wordt samengebracht door een snel draaiend portioneerblad en verlaat de eenheid als een portie. Deze wordt vervolgens als een portie afgegeven aan het kunstmestkouter. De besturing van de portioneerder en de afgifte van de zaadkorrel gebeurt synchroon. De regeling vindt plaats via de ISOBUS-besturing van de Precea. Door de verdere ontwikkeling van FertiSpot kan de kunstmest nog steeds als een portie direct onder de plant worden gedoseerd, maar ook als een portie tussen de zaden. Via de ISOBUS-besturing kan de tractorbestuurder invoeren waar de plek zich moet bevinden. Bij de geavanceerde FertiSpot-dosering kan het kunstmestdepot worden verplaatst. Via de ISOBUS-besturing kan de tractorbestuurder nu invoeren waar de plek zich moet bevinden, onder de korrel of misschien verplaatst tussen twee zaden. Daarnaast kan met FertiSpot ook een rijtoepassing worden gerealiseerd. De speciale opbouw maakt, afhankelijk van de machinespecificatie, zaadhoeveelheden van maximaal 250 kg meststof per hectare mogelijk, onafhankelijk van de meststofvariëteit.

Nieuw op de Agritechnica 2023 - AMAZONE: FertiSpot voor de precisiezaaimachine Precea
 1. Meststof stroomt continu van bovenaf in de portioneerder. De slang is met een klassieke doseereenheid verbonden.
 2. Het portioneerblad draait sneller dan dat de binnenkomende zaden vliegen en wordt passend bij de draaifrequentie van de verenkeling aangedreven door een elektrische motor.
 3. De zaden worden verzameld en samengeduwd tijdens één omwenteling van het doseerblad. Er ontstaat een compacte portie.
 4. De korrels verlaten de portioneerder in de richting van het kouter.

De AmaTron 4 kan worden gebruikt om de dosering te veranderen van spotbemesting naar rijbemesting.
FertiSpot is volledig geïntegreerd in de ISOBUS-software van de Precea. De AmaTron 4 kan worden gebruikt om de dosering te veranderen van spotbemesting naar rijbemesting.YT-Thumb-FertiSpot

De kunstmest wordt alleen daar toegediend waar hij onmiddellijk voor de plant beschikbaar is.
Geportioneerde kunstmesttoediening 5 cm naast en 5 cm onder de maïskorrel. De kunstmest wordt alleen daar toegediend waar hij onmiddellijk voor de plant beschikbaar is.


Betere benutting van de meststof door de plant

De gerichte plaatsing van de meststof in het gebied van het zaad leidt tot een aanzienlijk betere benutting van voedingsstoffen, omdat de beschikbaarheid voor de plant toeneemt. De hogere beschikbaarheid door een spot-toepassing maakt het mogelijk om de totale hoeveelheid kunstmest per hectare te verminderen. Studies van de TH Keulen voorspellen bijvoorbeeld een meststofbesparing van 25% bij hetzelfde opbrengstniveau.
Naast de positieve effecten op het milieu zijn er ook voordelen op het gebied van bedrijfs- en arbeidsmanagement. Behalve de directe kostenbesparingen door een lagere kunstmestgift per hectare, zijn er extra besparingen door betere prestaties tijdens het zaaien, dankzij 25% minder vulpauzes. In regio's met veel vee maakt de besparing aan mineralen meststof een beter gebruik mogelijk van eigen landbouwmest.

De hoge meststofbesparing levert niet alleen een aanzienlijke toegevoegde waarde op voor de boer, ook het loonbedrijf bespaart tijd en geld, omdat het grotere efficiëntie creëert vanwege de verminderde stilstandtijd voor het vullen van kunstmest. Het verminderde en efficiënter gebruik van meststof is ook goed voor het milieu.
De verdere ontwikkeling van het systeem FertiSpot maakt het gebruik mogelijk in verschillende gewassen. Door de variabele toediening tussen de zaden, kan de kunstmest ook bij gevoelige gewassen als depot worden geplaatst. Gewassen zoals koolzaad of suikerbieten, die gevoelig zijn voor meststof, kunnen dus optimaal worden voorzien van een kleinere hoeveelheid meststof. 

Het diagram spot-applicatie
Het diagram laat zien dat een spottoepassing met gelijktijdige vermindering van de bemesting onder blad met 25% hetzelfde opbrengstniveau kan bereiken als de conventionele rijbemesting.

Vergelijking van de dekkingsbijdragen tussen een rijbemesting
Vergelijking van de dekkingsbijdragen tussen een rijbemesting van de meststof met 100% hoeveelheid kunstmest en een spot-toepassing met 75% hoeveelheid kunstmest.


Bulb_hnien_Version1-kl-3_rechts

 • FertiSpot maakt het mogelijk de hoeveelheid kunstmest aanzienlijk te verminderen en het milieu te beschermen
 • Voordelen van de gereduceerde hoeveelheid kunstmest:
  • Boer: lagere meststofkosten
  • Loonbedrijf: hogere efficiëntie door kortere insteltijden