Terug

12 sep. 2023

DirectInject voor zelfrijdende veldspuit Pantera

Mediapakket downloaden

Op behoefte afgestemde dosering van producten met een druk op de knop

De Pantera 4504 en 7004 zijn nu leverbaar met de nieuwe directe injectie DirectInject om afzonderlijke producten flexibel, snel en naar behoefte te injecteren.

DirectInject op de Pantera 4504 tussen de cabine en de spuitvloeistoftank
DirectInject op de Pantera 4504 tussen de cabine en de spuitvloeistoftank

In een tijd waarin steeds hogere eisen worden gesteld ten aanzien van de reductie van gewasbeschermingsmiddelen en verplichte toepassingen terwijl de tijds- en kostendruk in het bedrijf toenemen, biedt DirectInject een uitstekend antwoord op huidige en toekomstige uitdagingen.

Tijdens de applicatie kan met een druk op de knop een extra product worden toegevoegd aan de spuitvloeistof. Het bijzondere van DirectInject is de snelle reactie tussen de activering en de applicatie van het extra product, namelijk slechts 30 – 50 m. Door 2 afzonderlijke spuitleidingen voor de spuitvloeistof en de spuitvloeistof + DirectInject-component wordt het betreffende mengsel via meerdere inspluitplaatsen in de spuitboom naar de spuitdoppen getransporteerd. De beide spuitleidingen zijn daarbij via ventielen onderling geschakeld, zodat altijd slechts één leiding actief spuitvloeistof transporteert. 

Volledig geïntegreerde bediening van de directe injectie via de ISOBUS-terminal
Volledig geïntegreerde bediening van de directe injectie via de ISOBUS-terminal
Inspuitplaatsen van de 2 spuitleidingen in de ringleiding
Inspuitplaatsen van de 2 spuitleidingen in de ringleiding

Juist voor een flexibele behandeling van dicht opeen groeiend onkruid is deze snelle reactie absoluut noodzakelijk. Verder vergemakkelijkt het systeem een flexibele inzet voor gewasbescherming in vele dagelijkse situaties, bijvoorbeeld bij een speciale behandeling aan perceelsgrenzen, toevoeging van producten op afzonderlijke deelgebieden met speciale vereisten en ook een variabele uitbrenghoeveelheid van een product, ongeacht de uitbrenghoeveelheid van het hoofdmengsel. 

Omdat het systeem volledig wordt geïntegreerd in het vloeistofcircuit en de bediening, kan de reiniging betrouwbaar en probleemloos vanuit de cabine worden uitgevoerd.

In het bijzonder bij zelfrijdende veldspuiten, die vanwege een grote bodemvrijheid en de hydraulische spoorbreedte-instelling niet alleen door grote landbouwbedrijven maar ook door loonbedrijven worden gebruikt, nemen de flexibiliteit en efficiëntie met DirectInject enorm toe.


Bulb_hnien_Version1-kl-3_rechts

  • Flexibel, sneller en behoeftegericht gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • Besparing van: 
    • Werktijd en werkkosten
    • Machinekosten
    • Gewasbeschermingsmiddelen
  • Milieuvriendelijk
  • Zelfrijdende machines en directe injectie als perfecte combinatie voor maximale efficiëntie en flexibiliteit