Terug

8 mrt. 2022

Grote omzetstijging bij AMAZONE

Mediapakket downloaden
Ondanks wederom een financieel jaar vol uitdagingen als gevolg van de coronapandemie, kon de AMAZONE Groep op koers blijven voor groei en de volgende verkoopgrens van 650 miljoen euro overschrijden.

Voor de tweede keer op rij laat de jaarbalans van de fabrikant van landbouw- en tuin & parkmachines een forse omzetstijging zien. Na 15% in 2020 kon de omzet dit jaar zelfs met 22% worden verhoogd. De totale omzet van het familiebedrijf bereikte in het boekjaar 2021 een nieuw record van 655 miljoen euro (vorig jaar 2020: 537 miljoen €). „Dit is een enorm succes voor de hele AMAZONE-groep en onze partners", zeggen de twee eigenaren, Christian Dreyer en Dr. Justus Dreyer. „De interesse van klanten in moderne AMAZONE-landbouwtechnologie voor nauwkeuriger en kostenbesparend werken is zeer groot, zowel nationaal als internationaal.” In 2021 kon de AMAZONE Groep opnieuw profiteren van haar innovatiekracht en het brede aanbod voor landbouwbedrijven van elke omvang demonstreren, zowel in de conventionele als in de ecologische landbouw.

Internationaal georiënteerd

Dit geldt met name voor de sterke positie in alle grote exportmarkten, die een totaal aandeel van ruim 80 procent vertegenwoordigen. AMAZONE komt tegemoet aan de verschillende eisen in de landen door toepassingsgerichte machineconcepten te ontwikkelen in voortdurende uitwisseling met landbouwers, adviseurs en lokale wetenschap.

Investeringen en uitbreiding van de productielocaties

Het aantal medewerkers wereldwijd steeg in de loop van het jaar tot ongeveer 2.000. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling waren goed voor meer dan 5% van de omzet. In het boekjaar 2021 heeft het bedrijf opnieuw een dubbelcijferig miljoenen bedrag geïnvesteerd in materiële vaste activa.

Gezien het doorontwikkelde productassortiment met grote werkbreedtes en de grotere aantallen, breidt de AMAZONE Groep momenteel haar productiecapaciteiten verder uit. Zo is, amper drie jaar na de ingebruikname van de vestiging Bramsche de eerste uitbreiding daar in aanbouw. De extra hallen met een oppervlakte van 8.000 m² zullen in de toekomst een efficiënte productie van alle AMAZONE gewasbeschermingsmachines mogelijk maken. Daarnaast komt er extra ruimte voor het testen van machines en optimaliseren van de kwaliteit van de technologisch geavanceerde producten. De assemblageverhuizingen die hiermee gepaard gaan, creëren op hun beurt ruimte voor de uitbreiding van het Global Parts Center op de locatie Tecklenburg-Leeden om het hoge serviceniveau wereldwijd verder te verbeteren.

Succes door innovatieve kracht

„In de moderne gewasproductie spelen de thema's met betrekking tot maximale opbrengst, kostenefficiëntie en duurzame ontwikkeling een beslissende rol", signaleren de eigenaren. „Efficiënt gebruik van alle middelen is ook onderdeel van een economisch verantwoorde capaciteitsverhoging." Op het gebied van plaatsspecifieke bewerking heeft AMAZONE al met veel innovatieve oplossingen ingespeeld. Zo zijn de eerste UX SmartSprayers sinds het voorjaar van 2021 in praktisch gebruik op het veld. Uitgerust met uiterst nauwkeurige cameratechnologie en beeldverwerking van Bosch, detecteert het systeem onkruid in rijenculturen en maakt het, met de kennis van de plantenteelt van xarvioTM, zeer kleinschalige toedieningsplekken in realtime mogelijk. Met deze technologie kan het gebruik van pesticiden in de toekomst met 80% worden verminderd.

AMAZONE gaat de toenemende uitdagingen op het gebied van de keuze van actieve ingrediënten en verschillende milieuvoorschriften aan met de nieuwe directe toediening DirectInject voor de UX getrokken veldspuiten. Met het systeem, bekroond met een zilveren Agritechnica-medaille, kunnen de specifieke producten snel, flexibel en vooral naar behoefte plaatsspecifiek worden toegediend of bij de toepassing worden weggelaten. Een beslissend voordeel voor het verminderen van werkuren, machinekosten en pesticiden en tegelijkertijd het milieu te beschermen.

Ook in het segment van de mechanische onkruidbestrijding is het bedrijf innovatief met de Schmotzer schoffeltechniek. “Internationaal heeft de schoffeltechnologie een groot potentieel in de geïntegreerde gewasproductie. De ontwikkeling zien we in de zin van een vergroening van de moderne landbouw, bijvoorbeeld door de combinatie van schoffelen in de rij en bespuiting in de rij. In combinatie met vloeibare bemesting en een gerichte of zelfs selectieve toepassing van gewasbescherming in dezelfde werkstap, zullen er in de toekomst verdere mogelijkheden ontstaan om de akkerbouw te optimaliseren", concluderen Christian Dreyer en Dr. Justus Dreyer.

Gezien de toenemende resistentie en vermindering van beschermingsmiddelen speelt de grondbewerking een enorme rol op het gebied van veldhygiëne. Hiervoor introduceert AMAZONE dit jaar de nieuwe ondiep werkende Cobra cultivator met 6 balken op de markt. Naast het optimaal vermengen van oogstresten, ontstaat er een hoog aandeel fijne grond. Dat zorgt voor optimale ontkieming.

Cobra
Getrokken cultivator Cobra 7000-2TX


Daarnaast presenteert AMAZONE een nieuw project voor klimaataangepaste akkerbouw met de TopCut werktuigdrager. Afhankelijk van de omstandigheden kan tussen verschillende werktuigen worden gekozen. Het motto is ultra-ondiepe grondbewerking voor aanzienlijk verminderde waterverdamping en perfecte kiemomstandigheden.

Maar AMAZONE versterkt zich ook met de kerende grondbewerking door de ontwikkeling van twee compleet nieuwe series ploegen. De Tyrok halfgedragen wentelploeg met 7 tot 9 scharen is het nieuwe vlaggenschip in de ploegsector in de 400 pk tractorklasse met maximale werksnelheden en minimale slijtage dankzij het nieuwe SpeedBlade ploeglichaam. Met de automatische instelling van het eerste rister AutoAdapt en het materiaalvriendelijke wentelproces SmartTurn biedt de Tyrok een hoge mate van precisie en stabiliteit. De nieuwe gedragen wentelploeg Teres met vier tot zes scharen voor de kleinere tractorklassen biedt dezelfde voordelen.

Op het gebied van precisie zaaitechniek is de Precea-familie uitgebreid met een opklapbare versie van 6 meter. De nauwkeurige, snelle machine met maximaal 12 rijen kan optioneel worden uitgerust met een kunstmesttoediening achterop gemonteerd of voor maximale efficiëntie, met de FTender fronttank.

Precea
Precisiezaaimachine Precea 6000-2CC Super


De eisen aan precisie en gebruiksgemak hebben eveneens de weg gevonden naar de tuin & parktechniek. Met de nieuwe IceTiger biedt AMAZONE een volledig nieuw ontwikkelde, ISOBUS-geschikte winterdienststrooier voor het strooien van zout en pekel. Zelfs de kleinste hoeveelheden kunnen via het unieke materiaaltransport via de bandbodem nauwkeurig worden gecontroleerd en via een elektrische verstelling van het afgiftepunt optimaal worden toegediend. De IceTiger is door de medaillecommissie van de vakbeurs demopark 2021 bekroond met een zilveren medaille.

Ook de machines voor professioneel gazononderhoud zijn verder doorontwikkeld. Van de gemeenten is er een toenemende vraag naar de efficiënt werkende gedragen maaiers Grasshopper en zelfrijdende Profihopper maaiers.

Een breed scala aan presentatieformaten en nieuwe organisatiestructuren voor een grotere klantbetrokkenheid

Door de pandemie moesten vorig jaar veel landbouwbeurzen door de organisatoren worden afgelast of verplaatst. Daarom presenteerde AMAZONE in oktober vorig jaar alle Agritechnica-innovaties aan de internationale vakpers in een zelfgeproduceerde digitale persconferentie, die gelukkig veel respons kreeg. Daarnaast geeft AMAZONE op de eigen homepage permanente informatie over haar hele innovatiewereld 2022 in een digitaal vervangend format in de vorm van een 360°-tour. Daarnaast is het verkoopteam betrokken bij individuele demonstraties ter plaatse om voortdurend in technisch en teeltkundig overleg te blijven met boeren en loonwerkers.

Met de introductie van een nieuwe productlijnstructuur heeft AMAZONE vorig jaar haar expertisegebieden op het gebied van grondbewerking, zaaien, bemestingstechnologie en gewasbescherming verder naar het centrum van de onderneming verplaatst. Elke lijn wordt aangestuurd door een ervaren productlijnmanager. „Met de nieuwe structuur associëren we nog meer klantbetrokkenheid en de end-to-end verbinding van alle gebieden die bij het bedrijf betrokken zijn”, bevestigen de eigenaren.

Toekomst van de intelligente gewasteelt.

Het doel van AMAZONE is de constante doorontwikkeling van moderne precisietechnologieën voor meer duurzaamheid met een hoog rendement en kostenefficiëntie voor toepassing in de meest uiteenlopende akkerbouwgebieden. We zien een groot potentieel voor ons en onze verkooppartners om nieuwe akkerbouwmethoden te promoten met flexibele en efficiënte landbouwmachines", benadrukken de directeuren van AMAZONE.  „In onze langdurige proef met gecontroleerde rijenteelt werken we op onze nieuwe proefboerderij in Wambergen, in de directe omgeving van ons hoofdvestiging in Gaste, intensief aan het vergroten van de biodiversiteit in combinatie met uitgebreide vruchtwisselingen, intensieve teelt van vanggewassen en het gebruik van begeleidende planten. Op middellange tot lange termijn kunnen in dit rijen gebonden akkerbouwproject ook autonome landbouwmachines worden getest. AMAZONE werkt hier onder meer samen met de startup AgXeed uit Nederland. Kernthema van de ontwikkeling is de autonomie van de werkprocessen bij de aanbouwwerktuigen via open, gestandaardiseerde aankoppelpunten.”

Duurzaamheid begint voor AMAZONE reeds bij de fabricage van haar producten. Op de daken van de productiefaciliteiten heeft het bedrijf grootschalige zonnepanelen met hoge energieopbrengsten geïnstalleerd. Samen met het gebruik van onze eigen warmtekrachtcentrales is de CO2-uitstoot alleen al op de Duitse locaties de afgelopen acht jaar met zo'n 7 miljoen ton verminderd.

Toekomst

De drijvende krachten voor de verkoop zijn de komende jaren het uitgebreide productaanbod met innovatieve AMAZONE-machines aangepast aan de bodem en het klimaat in de meest uiteenlopende regio's van de wereld, evenals de verdere ontwikkeling van nieuwe machineconcepten en digitale oplossingen voor de duurzame productie van voedsel.

Een belangrijke toevoeging is dat een uitspraak over de verdere ontwikkeling van het bedrijf momenteel niet mogelijk is als gevolg van een verscheidenheid aan bijzondere economische en politieke invloeden. Enerzijds zorgen momenteel het hoge aantal orders bij de AMAZONE-Groep en een gespannen situatie aan de leverancierszijde, ondanks vele intensieve inspanningen, gedeeltelijk tot knelpunten en vertragingen in de productie. Anderzijds kunnen de gevolgen voor het handelsbeleid, als gevolg van het open conflict in Oekraïne, momenteel nauwelijks worden ingeschat en zijn deze van groot belang. Ongeacht het zakelijke belang, volgen wij de ontwikkeling met grote bezorgdheid. Onze gedachten gaan uit naar de mensen, onze medewerkers en partners in de getroffen gebieden.

Cenio
Gedragen cultivator Cenio 3000 Super


Alle

C-Mix-Gänsefußschar_1
20 okt. 2021

Ondiepe grondbewerking met de AMAZONE C-Mix ganzenvoetschaar

Nu ook verkrijgbaar als zeer slijtvaste HD-variant: De ondiepe grondbewerking wordt steeds belangrijker door de toenemende eisen aan veldhygiëne en het zorgvuldiger omgaan met het grondwater. Enerzijds mogen onkruidzaden en uitgevallen granen niet worden gemorst, anderzijds moeten de wortels volledig worden afgesneden.

Galerie (1) Tyrok-8Schar_Fendt_d0_kw_DJI_0213
14 sep. 2021

Het nieuwe vlaggenschip van de ploegen: AMAZONE halfgedragen wentelploeg Tyrok 400

Meer capaciteit door hogere snelheid met minimale slijtage
Met de Tyrok 400 introduceert AMAZONE nu een geheel nieuw ontwikkelde halfgedragen wentelploeg met 7, 8 of 9 scharen voor de 400 pk-tractorklasse. De belangrijkste kenmerken van deze ploeg zijn hogere capaciteit, zelfs bij permanente belasting, perfecte werkkwaliteit en uitstekende stabiliteit. Tegelijkertijd biedt de Tyrok door zijn zeer eenvoudige, veilige en nauwkeurige verstelbaarheid zeer veel...

UX7601_Deutz_d0_kw_DJI_0758_d1_210805
6 sep. 2021

Maximale capaciteit en precisie op één as

De nieuwe grootte: AMAZONE getrokken veldspuit UX Super tot 9.000 l nominale inhoud en 42 m werkbreedte
AMAZONE breidt de familie UX getrokken veldspuiten uit met de krachtige typen UX 7601 Super met 8.000 l en UX 8601 Super met 9.000 l werkelijke inhoud. Dankzij de consequente voortzetting van het compacte AMAZONE-machineontwerp combineren de nieuwe modellen een tankinhoud tot 9.000 l en een spuitboombreedte tot 42 m met de goede wendbaarheid en hoge...

icetiger_claas_d0_kw_P1178963_Medaille
27 aug. 2021

demopark zilveren medaille voor de IceTiger winterdienststrooier

Aan AMAZONE werd op de vakbeurs demopark 2021 de zilveren medaille voor de IceTiger winterdienststrooier toegekend. De erkende vakjury beloonde de nieuwe aanbouwstrooier, die is uitgerust met het innovatieve Smart Precision System voor zout- en pekeltoepassing.

CatrosXL3003_Messerwalze_X-Cutter-Disc_d0_nr_DJI_0497
20 aug. 2021

Nieuwe X-Cutter-Disc voor zeer ondiepe grondbewerking

Met de nieuwe X-Cutter-Disc breidt AMAZONE de keuze aan werktuigen voor de Catros-compacte schijveneg uit. De speciale schijf met gegolfd profiel wordt gebruikt voor zeer ondiepe grondbewerking. De speciale vorm van de schijf zorgt voor een intensieve snede over de volledige werkbreedte en maakt indruk met zijn hoge maar ondiepe mengintensiteit wat zorgt voor snellere rotting. Dit biedt optimale omstandigheden voor de volgende teelt.
De zeer ondiepe...

Galerie (1)
13 aug. 2021

De wind aan uw kant

AMAZONE WindControl is nu ook zonder ArgusTwin leverbaar
Wind is altijd en overal op wereld ruim vertegenwoordigd en vormt een grote uitdaging in de praktijk als het gaat om het gelijkmatig strooien van minerale bemesting. Met het AMAZONE WindControl-systeem kan de invloed van wind op het strooibeeld permanent worden gecontroleerd en automatisch worden gecompenseerd. WindControl kan nu ook voor de aanbouwstrooier ZA-TS en de getrokken strooier ZG-TS worden...

Ceus3000TX_Deutz_d0_kw_DJI_0589
26 jul. 2021

Schijveneg-cultivatorcombinatie Ceus 3000-TX en 4000-TX voor de perfecte mix

Zowel ondiep intensief snijden en verkruimelen als diep losmaken en inmengen
Amazone biedt nu twee nieuwe types van de getrokken Ceus-schijveneg-cultivatorcombinatie met werkbreedten van 3 m en 4 m in een starre uitvoering aan. Dit betekent dat de succesvolle werktuigcombinatie ook kan worden gebruikt door kleinere landbouwbedrijven en met tractoren vanaf 150 pk. De nieuwe Ceus 3000-TX en Ceus 4000-TX zijn uitgerust met een centraal onderstel en overtuigen door hun...

20210421_Precea_Packer_d0_jm_DJI_0612_d1_210510
15 jul. 2021

Nieuwe AMAZONE rotorkopeg KE 3002-240 met Rotamix systeem

AMAZONE biedt een nieuwe rotorkopeg voor hoge tractorvermogens tot 240 pk. Het nieuw ontwikkelde type KE 3002-240 in 3 m werkbreedte met het innovatieve Rotamix-systeem toont zijn sterke punten bij intensieve bodemverkruimeling, vooral onder moeilijke omstandigheden.

Rotamix-systeem - kort, compact en nog twee rotoren meer
De KE 3002-240 met het Rotamix-systeem heeft twaalf rotoren waarover de inkomende kracht wordt verdeeld. De slepende tanden zorgen voor een zeer...

Ceus5000-2TX_ultra_Fendt_d0_kw_P7204379
8 jul. 2021

C-Mix Ultra Zink Systeem - Nieuwe hydraulische overbelastingsbeveiliging

Hoge bedrijfszekerheid met het nieuwe C-Mix Ultra tandensysteem voor de Cenius getrokken cultivator en Ceus schijveneg-cultivator-combinatie
AMAZONE breidt de keuzemogelijkheden uit met de nieuwe C-Mix Ultra-tanden voor de getrokken cultivatorserie Cenius-2TX met werkbreedten van 4 tot 8 m en de getrokken schijveneg-cultivatorcombinatie Ceus-2TX, die verkrijgbaar is in werkbreedtes vanaf 4 tot 7 m. Het nieuwe tandensysteem is uitgerust met automatische...

IceTiger_ISO_Sole_Claas_Einsatz_d0_kw_P2099655_de_d1_210602
28 jun. 2021

IceTiger – Meer precisie voor de winterdienst

Met de compleet nieuw ontwikkelde IceTiger biedt AMAZONE nu een innovatieve aanbouwstrooier om met zeer hoge precisie zout en pekel te strooien. De nieuwe transporttechniek via een bandbodem maakt het strooien van zouten met verschillende vochtgehaltes mogelijk, zelfs in zeer kleine hoeveelheden. Strooien met gladheid bestrijdende materialen zoals split of zand is ook mogelijk. In combinatie met de ISOBUS-besturing, die uitblinkt in bedieningscomfort, is de IceTiger een...

ZA-M1502_Fendt_d0_kw_DJI_0508_Drama
2 jun. 2021

Nieuwe aanbouw centrifugaalstrooier serie ZA-X en ZA-M met bedieningscomputer EasySet 2

Vanaf nu kunnen de AMAZONE aanbouwstrooiers van de serie ZA-M 02 en ZA-X 03 met de EasySet 2 bedieningscomputer worden besteld. De elektrische regeleenheid maakt een constante dosering mogelijk, onafhankelijk van de rijsnelheid, evenals vele andere gebruiksvriendelijke functies en comfortabele instelmogelijkheden. Bovendien verschijnen beide soorten kunstmeststrooiers in een nieuw ontwerp.

UX5201Smartsprayer_Claas_d0_kw_P4211498
21 mei 2021

Amazone UX SmartSprayer - Spot Farming op het hoogste niveau in gebruik

In het voorjaar van 2021 gaat AMAZONE de praktijk in met de UX 5201 SmartSprayer getrokken veldspuit met een werkbreedte van 36 meter. Er wordt op een groot akkerbouwbedrijf de exacte toepassing van bladherbiciden “groen in groen” in realtime uitgevoerd. De cameratechnologie van Bosch detecteert onkruid in rijenculturen en de xarvio ™ Agronomic Decision-making Engine (ADE) van BASF Digital Farming Solutions beslist over de toepassing.

Amazone_Pantera 4503_Profihopper 1250_Precea 4500-2CC Super
22 apr. 2021, Hasbergen-Gaste

De AMAZONE-groep blijft dynamisch groeien

De AMAZONE Groep heeft in het boekjaar 2020 de omzetgrens van 500 miljoen euro overtroffen. Wereldwijd behaalde de fabrikant van landbouw- , tuin- en parkmachines een omzetgroei van 15% ten opzichte van het voorgaande jaar.Het familiebedrijf becijfert de totale omzet in 2020 op 537 miljoen euro (vorig jaar 2019: € 467 miljoen). Hiermee behaalde AMAZONE de hoogste omzet in het 138-jarige bestaan van het bedrijf. Ondanks de nadelige gevolgen van de coronapandemie...

ZA-TS4200_NewHolland_d0_kw_DJI_0898
15 mrt. 2021

Succesvol kunstmest strooien: Meer opbrengst met de AMAZONE kantstrooi-calculator

Voor de optimale instelling bij het strooien van kunstmest, biedt AMAZONE diverse technische oplossingen en diensten. Hierbij speelt de nauwkeurige en op de behoeften afgestemde toepassing een doorslaggevende rol, om kosten te besparen en het milieu te beschermen. Speciaal voor het strooien aan perceelgrenzen beschikken AMAZONE-kunstmeststrooiers over het in de schotels geïntegreerde AutoTS-kantstrooisysteem, dat zich intussen meer dan 10.000 keer heeft bewezen. De extra...

Precea4500-2C_MasseyFerguson_d0_kw_DJI_036_met_logo
8 mrt. 2021,

Met vlag en wimpel geslaagd voor de test: Precea 4500-2CC Super en PreTeC zaaiaggregaat zijn DLG GOEDGEKEURD

In februari 2021 publiceerde de DLG twee testrapporten voor de precisie-zaaimachine Precea 4500-2CC Super en het PreTeC-zaaiaggregaat. De Precea-serie is de nieuwste generatie hoge snelheid precisie-zaaimachines van AMAZONE.

Frontpacker_Tigges_Amazone_DSC02250_d1_210216
18 feb. 2021, Hasbergen-Gaste

Amazone breidt het assortiment uit met Tigges pakkerrollen

In december 2020 startte de Amazonen-Werke een samenwerking met Gebr.Tigges GmbH & Co. KG in Oelde. Tigges staat al generaties lang bekend in de landbouwtechniek voor professionele pakker- en walsen techniek en zal in de toekomst het Amazone-productassortiment in dit segment verder aanvullen. Dit betekent dat de verkooppartners en klanten van Amazone kunnen terugvallen op de jarenlange expertise van een specialist als het gaat om het gericht en plaatsspecifiek...