Terug

13 aug. 2021

De wind aan uw kant

Mediapakket downloaden


 


AMAZONE WindControl is nu ook zonder ArgusTwin leverbaar

Wind is altijd en overal op wereld ruim vertegenwoordigd en vormt een grote uitdaging in de praktijk als het gaat om het gelijkmatig strooien van minerale bemesting. Met het AMAZONE WindControl-systeem kan de invloed van wind op het strooibeeld permanent worden gecontroleerd en automatisch worden gecompenseerd. WindControl kan nu ook voor de aanbouwstrooier ZA-TS en de getrokken strooier ZG-TS worden gebruikt, onafhankelijk van de ArgusTwin-bewaking van het strooibeeld.


Het conflict met de wind bij minerale bemesting 
Wind is soms sterker of zwakker, waait uit verschillende richtingen of waait soms constant en het volgende moment in vlagen. Daardoor is de invloed van de wind op het strooibeeld permanent verschillend. De windsnelheid en de windrichting variëren zowel binnen het rijspoor als ook in vergelijking met het aangrenzende rijspoor.

Bij het kunstmest strooien is de wind een parameter die de gebruiker niet direct kan beïnvloeden, maar die wel in de gaten moet worden gehouden. In de regel is de belangrijkste gebruiksperiode van een centrifugaalstrooier tijdens het groeiseizoen in het voorjaar. In deze tijd van het jaar is de lokale mogelijkheid om in winderige omstandigheden te moeten werken over het hele jaar gezien bijzonder hoog.

Tegenwind of wind in de rug verkorten of verlengen het strooibeeld. In beide gevallen wordt de dwarsverdeling niet beïnvloed, zodat de werpafstand en dus de effectieve werkbreedte ongewijzigd blijven. Zijwind daarentegen verandert de dwarsverdeling aanzienlijk. Het strooibeeld wordt aan één kant samengedrukt en aan één kant uitgerekt, waardoor een asymmetrisch strooipatroon ontstaat. De taak van WindControl is dan ook om het strooibeeld permanent te bewaken en de instellingen van de kunstmeststrooier zo aan te passen dat er weer een symmetrisch strooibeeld wordt bereikt.


Windstilte "met een druk op de knop" vergroot het moment om de machine te gebruiken 
Een hoogfrequente windsensor die aan de kunstmeststrooier is bevestigd, registreert zowel de windsnelheid als de windrichting en geeft deze informatie door aan de boordcomputer. Deze verrekent de gegevens met de rijsnelheid en berekent nieuwe instelwaarden voor het invoersysteem en het toerental van de strooischotels, die vervolgens automatisch worden aangepast. Bij zijwind wordt het toerental van de naar de wind gekeerde zijde verhoogd en het invoersysteem naar buiten gedraaid. Tegelijkertijd wordt het toerental van de naar de wind afgekeerde zijde gereduceerd en het invoersysteem naar binnen verdraaid. Daarmee wordt de invloed van de wind automatisch gecompenseerd en de nauwkeurige verdeling gewaarborgd. Bovendien resulteert het gebruik van WindControl in langere tijdvensters voor bemesting op het veld.


Altijd zicht op de wind 
Naast alle belangrijke parameters voor het kunstmest strooien heeft de gebruiker in het werkmenu altijd een overzicht van de actuele windparameters zoals windrichting, windkracht en windvlagen. Met de kleuren van verkeerslichten wordt aangegeven in hoeverre WindControl nog in staat is om de invloed van de wind te compenseren. Als de regellimiet wordt bereikt wanneer de wind te sterk is of de windstoten te vaak veranderen, geeft het systeem ook een waarschuwing.

De mast met de windsensor wordt automatisch uitgeschoven wanneer de strooischotels worden gebruikt. De sensor steekt boven de tractorcabine uit om niet in de turbulentie van de tractor te meten. Als de strooischotels uitgeschakeld zijn, beweegt de windsensor terug in de beschermde positie tussen de tractor en de strooier. Een handmatige bediening is nog steeds mogelijk.


Perfecte resultaten onder alle omstandigheden 
Als verdere uitbreiding van WindControl biedt AMAZONE voor de centrifugaalstrooiers ZA-TS en ZG-TS de strooibeeldbewaking ArgusTwin aan. Bij ArgusTwin word het strooibeeld aan de rechter- en linkerzijde permanent bewaakt door middel van 14 radarsensoren. Bij afwijkingen wordt de dwarsverdeling automatisch geoptimaliseerd door het elektrische invoersysteem aan te passen. Dit kan voor elke zijde afzonderlijk gebeuren en zorgt zo voor een optimale dwarsverdeling. ArgusTwin zorgt voor een constant strooibeeld, ook bij het strooien op hellingen, bij het gebruik van niet-homogene kunstmest of bij het optreden van vocht en de daarmee samenhangende verstoringen in het strooiproces.