Terug

Noviteiten

De professionele landbouw en landbouwtechniek staan vandaag de dag voor grote uitdagingen. Enerzijds moet de landbouw kwalitatief hoogwaardige levensmiddelen produceren om de groeiende wereldbevolking te voeden. Anderzijds vermindert de akkerbouwoppervlakte waarop levensmiddelen kunnen worden geproduceerd. Dit wordt nog verergerd door de klimaatverandering met extreme weersomstandigheden.

Kostbare hulpbronnen behouden en het gebruik van bedrijfsmiddelen duurzaam verminderen

Naast het besparen van hulpbronnen is het optimale gebruik van bedrijfsmiddelen natuurlijk ook van enorm belang. Tegelijkertijd moet het vergroten van de biodiversiteit een belangrijk doel zijn om duurzaam goede perspectieven te bieden voor onze toekomstige generaties.

Meer precisie voor een hoge opbrengst, duurzaamheid en kostenefficiëntie

De belangrijkste doelstelling voor de landbouwsector en AMAZONE is dus dat we een hoge opbrengst per hectare land creëren met behulp van duurzame methoden. Daarom is het belangrijk om door middel van digitalisering en automatisering de efficiëntie van de productieprocessen te verbeteren en de planten zo nauwkeurig mogelijk te behandelen. In dit verband moet ook de nauwkeurigheid van zaaien, bemesten en gewasbeschermingstechniek blijven toenemen, zodat er steeds meer plaatsspecifiek kan worden gewerkt en de focus in de toekomst meer op de individuele plant komt te liggen.

AMAZONE wil graag met innovatieve oplossingen een bijdrage leveren aan de voedselvoorziening in de wereld en onze boeren en loonbedrijven helpen met ideeën om zich verder

Als specialist voor “intelligente gewasproductie” kijken wij met optimisme uit naar de Agritechnica en nodigen u van harte uit op onze stand in hal 9. We kijken uit naar uw bezoek!

GO for Innovation

Noviteiten 2024

Ontdek alles over onze nieuwe producten en innovaties op het gebied van grondbewerking, zaaitechniek, bemestingstechniek, gewasbeschermingstechniek, elektronica en Geautomatiseerd en autonoom werken.